Aktualności

 

Aktualności

sie 1, 2009

GORCZAŃSKIE WARSZTATY PRZYRODNICZE


 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam na GORCZAŃSKIE WARSZTATY PRZYRODNICZE. Są to trwające dwa i pół dnia zajęcia odbywające się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i w jego okolicach. Wyjątkowe wartości przyrodnicze chronionej w GPN pierwotnej Puszczy Karpackiej umożliwiają uczestnikom warsztatów poznanie wielu zagadnień z zakresu ekologii lasu, gorczańskich hal i dolin potoków w oparciu o obserwacje procesów zachodzących w naturze.

***

Do najczęściej realizowanych podczas zajęć terenowych tematów należą:

 • bogactwo szaty roślinnej gór i jej zmienność w zależności od rzeźby terenu, podłoża, klimatu oraz antropopresji;
 • fazy rozwojowe lasu naturalnego od kilkuletniego drzewostanu do starodrzewu;
 • życie drzewa od nasienia do sędziwego leśnego olbrzyma;
 • śmierć drzewa - jej przyczyny i skutki dla środowiska leśnego;
 • drzewo żyje po śmierci - funkcje martwych drzew leżących i stojących. Ich związek z życiem ptaków, owadów, grzybów, mikroorganizmów ... ;
 • ekosystemy nieleśne - rola śródleśnych młak, łąk, ziołorośli dla kształtowania bioróżnorodności;
 • życie górskiego potoku - górski potok i górski las, wzajemne powiązania ekosystemów leśnych i nieleśnych.
 • sposoby renaturalizacji zdegradowanych potoków. Przyczyny wielkich powodzi;
 • górskie hale i polany - rola ekosystemów kulturowych w utrzymaniu różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej.
 • świat po zmroku – nauka rozpoznawania odgłosów wydawanych przez zwierzęta nocy;
 • tropy i ślady zwierząt – zimowe tropienia wielkich drapieżników i małych gryzoni.
***

Poza zajęciami terenowymi wieczorami, po wspólnym posiłku przewidziane są także, ilustrowane przeźroczami wykłady oraz dyskusje również dotyczące tematyki leśnej i szeroko pojętej ochrony przyrody. Oto przykładowe tematy zajęć:

 • ochrona ścisła i częściowa - różne formy ochrony przyrody w Polsce;
 • problemy ochrony przyrody w Parkach Narodowych i rezerwatach przyrody;
 • sposoby renaturalizacji zdegradowanych ekosystemów leśnych;
 • turystyka - zagrożenia związane z różnymi formami turystyki masowej.
 • idea minirezerwatów, czyli jak zachować małe, cenne przyrodniczo tereny

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 19.00 pierwszego dnia, a kończą około 15.00 dnia trzeciego. Zajęcia odbywają się w grupach liczących najwyżej 15 osób. (w przypadku większej liczby uczestników możliwe jest zaangażowanie drugiego prowadzącego i podział grupy). To ograniczenie wynika z obawy, że w większej grupie trudno byłoby poznawać przyrodę, a przede wszystkim z chęci zachowania jak największego spokoju w górskich lasach. Terminy warsztatów należy uzgadniać telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenia na warsztaty należy nadsyłać co najmniej na 2 tygodnie przed terminem warsztatów.

***

Ponieważ całodzienne zajęcia odbywają się w lesie, często niezależnie od warunków  pogodowych, nieraz w dużej odległości od schroniska - należy zaopatrzyć się w wygodne turystyczne buty oraz ciepłe i nieprzemakalne ubranie. Koniecznym wyposażeniem jest także śpiwór. Posiłki przygotowywane i spożywane są wspólnie przez wszystkich uczestników warsztatów. Przyjęliśmy zasadę, według której w czasie wszystkich zajęć warsztatowych spożywamy posiłki bezmięsne. Zwracamy się do wszystkich przyszłych uczestników, aby przy zakupie żywności zwrócili uwagę na opakowania. Prosimy, aby w miarę możliwości zrezygnować z zakupu towarów sprzedawanych w trudno ulegających rozkładowi i kosztownych opakowaniach metalowych, z tworzyw sztucznych lub kartonach wyłożonych od środka folią.

Warsztaty „LAS” prowadzi Szymon Ciapała
mgr biologii i zarazem dr geografii, przewodnik beskidzki i tatrzański III klasy.

Prosimy wszystkich zainteresowanych i chcących wziąć udział w warsztatach o nadsyłanie nam swoich propozycji tematów, zagadnień, problemów, pytań, odpowiedzi, .... – wasze propozycje ułatwią nam przygotowanie ciekawszego warsztatu... ; )

Jak trafić na miejsce:

Warsztaty odbywają się w opraciu o schronisko - Chata na Rzekach w Gorcach. Znajduje się ono w Lubomierzu, w przysiółku Rzeki w dolinie rzeki Kamienicy na wysokości 720 m n.p.m., przy wyjściu niebieskiego szlaku na Gorc. Mieści się w drewnianym budynku dawnej leśniczówki w której w latach 1980-1996 mieściła się pierwsza dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego. Do Chaty na Rzekach najprościej dojechać komunikacją publiczną (PKS) lub własnym autem. Dojeżdzają tu wszystkie PKS-y relacji Kraków-Szczawnica oraz lokalne busy Mszana Dolna-Lubomierz Przysłop. Należy wysiąść na przystanku Lubomierz Przysłop, zejść główną drogą w dół i przed mostem skręcić w prawo w drogę asfaltową, a potem w pierwszą w lewo na most :)

Cena warsztatu wynosi 80 zł od osoby. Kwota ta obejmuje opłatę za uczestnictwo w zajęciach, dwa noclegi w schronisku oraz materiały edukacyjne.
W przypadku grupy szkolnej organizujemy transport (autobus) z Krakowa bądź Katowic (dodatkowa opłata do uzgodnienia). Dla opiekunów młodzieżowych grup zorganizowanych zajęcia są bezpłatne.

Zgłoszenia na warsztat prosimy kierować na adres: przewodnik.tatry@gmail.com lub telefonicznie +48503 121 150.

O przyjęciu na warsztat zawiadamiamy mailowo co najmniej na tydzień przed jego terminem.

terminem.


Poprzednia strona: Kontakt  Następna strona: NOCLEGI W TATRACH