NAWIGACJA

KURS NAWIGACJI - ZAGADNIENIA

Składowe mapy:

 • skala mapy: liczbowa, liniowa, inne sposoby odczytywania wymiarów (odległości) na mapie

 • współrzędne geograficzne – rodzaje zapisu współrzędnych; jak możemy je odczytać i wykorzystać tą wiedzę ?

 • poziomice – jak odczytać wysokość, przewyższenie, nachylenie trasy,  gdzie jest szczyt, dolina, przełęcz ?

 

Orientowanie mapy

 • czym jest orientowanie i po co orientować mapę ?

 • metody orientowania mapy – kompas, szczegóły terenowe, inne

 • gdzie jest północ ? alternatywne metody wyznaczania kierunków

 

Nawigowanie przy użyciu mapy i kompasu

 • czym jest azymut ? Wyznaczanie azymutu z punktu A do B.

 • rodzaje azymutów: geograficzny, magnetyczny, topograficzny.

 • czym jest deklinacja magnetyczna, jak ją odczytywać i interpretować ?

 • azymut powrotny – czym jest i jak można go wykorzystać ?

 • odnajdywanie się w terenie przy użyciu azymutów i azymutów wstecznych.

 • zasady nawigowania w różnych typach terenu oraz przy różnej widoczności.

 • omijanie przeszkód podczas nawigowania na azymut.

 

Nawigowanie przy użyciu odbiorników nawigacji satelitarnej

 • podstawowe funkcje odbiorników satelitarnych: zapisywanie punktów, projektowanie punktów na podstawie znanych współrzędnych, projektowanie punktów na podstawie znanego azymutu i znanej odległości;

 • podstawowe funkcje odbiorników satelitarnych: zapisywanie śladu;

 • nawigowanie do zapisanych punktów: wg dróg i po bezdrożach

 • nawigowanie według zapisanego śladu oraz powrót po zapisanym śladzie

 

Nawigowanie przy użyciu smartphona

 • przegląd aplikacji nawigacyjnych dla androida

 • LocusMap jako przykładowa aplikacja nawigacyjna

 • wykorzystanie smartphona do zapisywania punktów, projektowanie punktów na podstawie znanych współrzędnych, projektowanie punktów na podstawie znanego azymutu i znanej odległości;

 • wykorzystanie smartphona do zapisywania śladu

 • wykorzystanie smartphona do nawigowanie do zapianych punktów: wg dróg i po bezdrożach

 • wykorzystanie smartphona do nawigowanie według zapisanego śladu oraz powrót po zapisanym śladz

 

Współpraca GPS, smartphone i komputer

 • importowanie i eksportowanie danych pomiędzy komputerem, a odbiornikami nawigacji satelitanej i smartphonami

 • mapy, ślady, punkty – gdzie znaleźć, jak wgrać do odbiornika

 • miejsca gromadzenia i udostępniania informacji nawigacyjnych